Zawał jako wypadek przy pracy

Wpis ten poświęcony będzie dosyć problematycznemu a zarazem powszechnemu zagadnieniu – a mianowicie – czy zawał serca w trakcie wykonywania obowiązków służbowych może zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Ma to o tyle doniosłe znaczenie, że tylko zdarzenie uznane za wypadek przy pracy stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Wpis ten inauguruje przy tym cykl artykułów poświęconych różnym aspektom wypadków przy pracy. (więcej…)

Czytaj więcej

Poród w pierwszym miesiącu ubezpieczenia a wysokość zasiłku macierzyńskiego

Obowiązująca obecnie ustawa zasiłkowa daje możliwość uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego po opłaceniu jednej składki od maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Z możliwości tej korzysta wiele przyszłych mam prowadzących działalność gospodarczą.

Decydując się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na miesiąc przed porodem, przyszła mama powinna zdawać sobie jednak sprawę z tego, że może ją  spotkać przykra niespodzianka – zamiast zasiłku w maksymalnej wysokości – może otrzymać świadczenie naliczone od minimalnej podstawy.
Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia m.in w przypadku porodu przed planowanym terminem. (więcej…)

Czytaj więcej

Kiedy grozi hipoteka przymusowa na rzecz ZUS?

Coraz więcej osób nie reguluje swoich zobowiązań wobec ZUS. O ile większość z nich zdaje sobie sprawę z tego, że po pierwsze – od nieopłaconych w terminie składek należne są odsetki za zwłokę, po drugie – w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek, to nie wszyscy wiedzą, że skutki opóźnień mogą być o wiele dotkliwsze.

ZUS może bowiem zabezpieczyć  swoje wierzytelności hipoteką przymusową. (więcej…)

Czytaj więcej

Od kiedy zasiłek według nowych zasad?

Dzisiaj przyjdzie mi się zmierzyć z bodajże najczęściej zadawanym pytaniem dotyczącym zasiłku macierzyńskiego, a mianowicie – od kiedy zasiłek macierzyński przyznawany będzie według nowych zasad?

Ma to związek z trwającymi obecnie w Sejmie pracami nad  projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Zagadnienie to budzi szczególne zainteresowanie wśród przyszłych mam prowadzących działalność gospodarczą. Nie bez przyczyny – projekt przewiduje bowiem szereg zmian dotyczących zasad ustalania wysokości zasiłku chorobowego, a co za tym idzie także pozostałych świadczeń w tym zasiłku macierzyńskiego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany są przy tym znaczące – kolokwialnie mówiąc – nawet kilka tysięcy złotych (miesięcznie).

(więcej…)

Czytaj więcej

Prawa strony w postępowaniu przed ZUS

Jako, że blog ten nosi tytuł Prawo po Twojej stronie, pierwszy wpis będzie dotyczył praw przysługujących osobom występującym przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. I nie chodzi tu bynajmniej, jakby się mogło wydawać – o zaczerpnięte rodem z amerykańskich filmów „masz prawo milczeć, a wszystko co powiesz może zostać użyte przeciwko Tobie”, wręcz przeciwnie.

Każdy, występując przed organem rentowym, posiada status strony postępowania. Wiąże się z tym szereg uprawnień, które powinno się znać, aby zapewnić sobie należyte załatwienie swojej sprawy. Można więc pytać, wyjaśniać, przedstawiać dowody, skarżyć a co za tym idzie aktywnie wpływać na przebieg prowadzonego postępowania. Jednocześnie ZUS ma szereg obowiązków, z których musi się wywiązać, a z których można go, chociażby częściowo, rozliczyć (więcej…)

Czytaj więcej