Zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy zasiłkowej, zmieniająca zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców, wprowadziła spore zamieszanie, zwłaszcza w życie przyszłych mam.

Po pierwsze – nie było wiadomo, kiedy tak naprawdę zmiany wejdą w życie, po drugie – w jakim ostatecznie kształcie. Orientacji w przepisach nie ułatwiał fakt, iż ustawa nowelizująca została poprawiona, zanim jeszcze weszła w życie. Jak świadczy to o jakości prawa w Polsce – to już zupełnie inna historia. (więcej…)

Czytaj więcej

Problemy z zasiłkiem chorobowym po zasiłku macierzyńskim – czyli słów kilka o zmianie schematu ubezpieczenia

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, kontynuująca wykonywanie pozarolniczej działalności, z której nabyła prawo do zasiłku, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński stanowi kwota tego zasiłku. Z tytułu prowadzonej działalności obowiązkowe jest wtedy tylko ubezpieczenie zdrowotne.  Nieprawidłowa jest zatem sytuacja, gdy w tym samym okresie osoba jest zgłoszona do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych zarówno z tytułu prowadzenia działalności jak i z tytułu pobierania zasiłku. (więcej…)

Czytaj więcej