Odwołanie od decyzji ZUS – Część III – sąd II instancji

Przegrana w sądzie ubezpieczeń społecznych w sprawie zainicjowanej odwołaniem ubezpieczonego od niekorzystnej decyzji ZUS nie musi oznaczać końca postępowania. W związku z tym, że ustawodawca gwarantuje obywatelom dwuinstancyjny tryb orzekania, a postępowanie sądowe jest odrębnym postępowaniem od postępowania przed organem rentowym, od orzeczenia sądu I instancji przysługuje apelacja do sądu II instancji.

Gdzie składamy apelację?

Sądem właściwym dla rozpoznania apelacji od wyroku sądu rejonowego jest sąd okręgowy, w przypadku zaś wydania wyroku przez sąd okręgowy w I instancji, właściwym dla rozpoznania apelacji będzie sąd apelacyjny. (więcej…)

Czytaj więcej

Odwołanie od decyzji ZUS – Część I

Negatywna decyzja organu rentowego nie oznacza definitywnego zakończenia naszej sprawy. Prawo daje ubezpieczonym możliwość dalszego działania, poprzez złożenie odwołania do sądu powszechnego. Wychodzimy więc poza instytucję rentową i rozpoczynamy batalię na zupełnie innych zasadach.

Najważniejsze rzeczy jakie musimy wiedzieć przed wszczęciem procedury odwoławczej to: gdzie wnosimy odwołanie, w jakim terminie, co musimy w nim zawrzeć i ile to kosztuje. (więcej…)

Czytaj więcej