Winny czy niewinny – odsetki płacić trzeba

Na każdym przedsiębiorcy ciąży względem ZUS-u szeroki wachlarz obowiązków.

Stosownie do treści art. 46 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkiem płatnika składek jest obliczanie, potrącanie z dochodów ubezpieczonych, rozliczanie i opłacanie należnych składek za każdy miesiąc kalendarzowy. Na płatniku składek spoczywa również obowiązek przesłania deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych (m.in. 47 ust. 1 cytowanej ustawy).

Od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. (więcej…)

Czytaj więcej

Poród w pierwszym miesiącu ubezpieczenia a wysokość zasiłku macierzyńskiego

Obowiązująca obecnie ustawa zasiłkowa daje możliwość uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego po opłaceniu jednej składki od maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Z możliwości tej korzysta wiele przyszłych mam prowadzących działalność gospodarczą.

Decydując się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na miesiąc przed porodem, przyszła mama powinna zdawać sobie jednak sprawę z tego, że może ją  spotkać przykra niespodzianka – zamiast zasiłku w maksymalnej wysokości – może otrzymać świadczenie naliczone od minimalnej podstawy.
Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia m.in w przypadku porodu przed planowanym terminem. (więcej…)

Czytaj więcej