„Wynagrodzenie godziwe” jako podstawa wymiaru zasiłku

Zasadniczo prawo pracy daje pracodawcom swobodę kształtowania systemu wynagrodzeń, co oznacza, że pracodawca i pracownik mogą dowolnie ustalać wysokość wynagrodzenia za pracę. Zawsze jednak płaca powinna mieć bezpośredni związek z pracą. Każdy pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie za pracę odpowiednie do jej rodzaju. Wynagrodzenie powinno być przy tym ustalone w taki sposób, aby odpowiadało m.in. rodzajowi pracy oraz uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.

Czy w swobodę kształtowania wynagrodzeń może ingerować ZUS? Odpowiedź  brzmi: TAK (więcej…)

Czytaj więcej

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe przedsiębiorcy

Wydawałoby się, że o dobrowolnym  ubezpieczeniu chorobowym wszystko zostało już powiedziane.

Zagadnienie to nastręcza jednak przedsiębiorcom nadal wielu problemów, a sprawa nie jest błaha. Wszak od prawidłowego zgłoszenia do tego ubezpieczenia zależą uprawnienia do świadczeń chorobowych.

We wpisie niniejszym postaram się zatem przybliżyć niektóre problematyczne kwestie związane ze zgłoszeniem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. (więcej…)

Czytaj więcej

Zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców

Nowelizacja ustawy zasiłkowej, zmieniająca zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla przedsiębiorców, wprowadziła spore zamieszanie, zwłaszcza w życie przyszłych mam.

Po pierwsze – nie było wiadomo, kiedy tak naprawdę zmiany wejdą w życie, po drugie – w jakim ostatecznie kształcie. Orientacji w przepisach nie ułatwiał fakt, iż ustawa nowelizująca została poprawiona, zanim jeszcze weszła w życie. Jak świadczy to o jakości prawa w Polsce – to już zupełnie inna historia. (więcej…)

Czytaj więcej