Czy korekta podstawy wymiaru składek zwiększy zasiłek?

Przedsiębiorcy, w granicach określonych ustawą, mogą w sposób dowolny deklarować podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Czy dowolność ta przekłada się na swobodę dokonywania zmian tejże podstawy w drodze korekty? Niestety nie.

Na początek trochę teorii

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.Osoby rozpoczynające działalność, przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe prowadzenia działalności, opłacają tzw.  preferencyjne składki  ZUS. W takim przypadku  kwota zadeklarowana nie może być niższa niż 30 % minimalnego wygrodzenia za pracę.

Jednocześnie podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty równej 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Oznacza to, że osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą jest uprawniona do wskazania w granicach zakreślonych ustawą dowolnej kwoty jako podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Nie oznacza to jednak, że osoba prowadząca działalność gospodarczą może dowolnie tę podstawę korygować. Przedsiębiorca prawidłowo deklarujący i opłacający składki od podstawy X, nie będzie mógł zmienić zdania i skorygować wysokość podstawy wstecz.

Przepisy wyraźnie wskazują, kiedy dokumenty korygujące mogą być przez płatnika składane.

I tak oto: płatnik składek jest zobowiązany złożyć imienny raport miesięczny korygujący w formie nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje jeżeli zachodzi konieczność korekty danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości:

 1. przez płatnika składek we własnym zakresie,
 2. przez Zakład.

Co prawda, korekta może dotyczyć również podstawy wymiaru składek jednakże pod warunkiem, że przekazana pierwotnie informacja była błędna w związku z czym zachodzi konieczność usunięcia nieprawidłowości.

Korekta czy zmiana danych?

Korekty nie należy przy tym mylić ze zmianą danych.

Zmiana danych występuje wówczas, gdy dane uległy późniejszej modyfikacji w stosunku do danych wskazanych we wcześniej złożonych dokumentach. Zgłoszenie zmiany danych powoduje zmianę danych na przyszłość, natomiast  korekta modyfikuje dane z mocą wsteczną tzn. od daty pierwotnego złożenia korygowanego dokumentu ubezpieczeniowego (por. Wyrok SA w Lublinie z 5 września 2013 r., Sygn. akt III AUa 607/13).

Jakie to ma znaczenie?

Przechodzimy do sedna sprawy, a więc do kwestii praktycznych. Co to oznacza dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą?

Wyobraźmy sobie taką sytuację:

Pani X chcąc uzyskać wyższe świadczenia (zasiłek macierzyński) zleciła swojej księgowej, by ta opłaciła składkę na ubezpieczenie chorobowe od podstawy maksymalnej. Roztargniona księgowa zadeklarowała jednak jako podstawę wymiaru składek kwotę dotychczasową tj. minimalną. ZUS przyznał więc Pani X zasiłek w minimalnej wysokości. Chcąc ratować sytuację, w nadziei na wysoki zasiłek, Pani X złożyła korektę i wskazała jako podstawę wymiaru składek kwotę maksymalną.

Może zdarzyć się też inna sytuacja:

Pani Y zadeklarowała jako podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe kwotę maksymalną i od tej podstawy opłaciła składkę. Następnie okazało się, że jej zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego dotarło do ZUS z opóźnieniem. ZUS naliczył zasiłek od podstawy minimalnej, gdyż ubezpieczenie chorobowe nie objęło pełnego miesiąca kalendarzowego. Pani Y złożyła więc korektę, wskazała jako podstawę wymiaru składek kwotę minimalną i zażądała zwrotu składek.

Ani Pani X, ani Pani Y nie mogą zmienić podstawy wymiaru składek w drodze korekty. Poprawienie deklaracji rozliczeniowej nie może bowiem prowadzić do zmiany prawidłowej podstawy wymiaru składek. Raz zadeklarowana podstawa nie może być następnie dowolnie  modyfikowana.

Płatnik składek nie ma bowiem uprawnień do dowolnego korygowania dokumentów rozliczeniowych, niezawierających żadnych nieprawidłowości i ustalania odmiennej, niższej czy wyższej  podstawy wymiaru składek.

Pamiętajmy więc o tym, że nie każdy błąd czy przeoczenie będzie można naprawić składając do ZUS dokumenty korygujące. Korygując podstawę wymiaru składek nie wpłyniemy na wysokość przysługującego zasiłku macierzyńskiego.


5 myśli na temat “Czy korekta podstawy wymiaru składek zwiększy zasiłek?

 1. Skwierzyna? says:

  Uwielbiam twojego bloga jest rewelacyjny.Pozdrawiam

 2. Cudowny post, humor i dystans! Plus ogolnie bardzo fajny blog 🙂 Gratuluje! 🙂

 3. Ania says:

  Czyli rozumiem, że przez to ze podczas urlopu macierzynskiego działalność była zawieszona zus będzie brał pod uwagę tylko składki które zapłaciłam po urlopie macierzyńskim? Z góry dziękuję za odpowiedź.

 4. Kasia says:

  Witam
  Postaram się opisać własną sytuację.
  Prowadzę działalność gospodarczą od początku 2014 roku.
  W związku ze zbliżającym się czasem porodu 4.08.2015r. zgłosiłam się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w wysokim wymiarze podstawy. Urlop macierzyński rozpoczął się 1.09.2015r. Niestety nie został osiągnięty pełen miesiąc kalendarzowy stąd zasiłek został wyliczony od najniższej podstawy. Dnień zgłoszenia wynikał z tego, iż 1.08 i 2.08 były dniami wolnymi o pracy (sobota i niedziela), natomiast 3.08 opiekowałem się synem, który w poniedziałki nie uczęszczał do żłobka ponieważ mój zakład jest zamknięty w poniedziałki.
  Czy w takiej sytuacji istnieje jakakolwiek szansa na skorygowanie dat przystąpienia do chorobowego na 1.08.2015?
  z góry dziękuję za odpowiedź.
  pozdrawiam
  Kasia
  pozdrawiam

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *