Kiedy grozi hipoteka przymusowa na rzecz ZUS?

Coraz więcej osób nie reguluje swoich zobowiązań wobec ZUS. O ile większość z nich zdaje sobie sprawę z tego, że po pierwsze – od nieopłaconych w terminie składek należne są odsetki za zwłokę, po drugie – w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek, to nie wszyscy wiedzą, że skutki opóźnień mogą być o wiele dotkliwsze.

ZUS może bowiem zabezpieczyć  swoje wierzytelności hipoteką przymusową.

Co może być przedmiotem hipoteki?

Hipoteka  przymusowa jest formą zabezpieczenia wierzytelności pieniężnej na nieruchomości i co istotne – powstaje bez zgody właściciela nieruchomości.

Co do zasady, hipoteka przymusowa może być ustanowiona na wszystkich nieruchomościach dłużnika, jednak obciążeniu podlega osobno każda z tych nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia charakter nieruchomości, tzn. czy jest to nieruchomość gruntowa, czy stanowi odrębny budynek, czy też jest ustanawiana na prawie odrębnej własności lokalu.

Przedmiotem hipoteki przymusowej może być także m.in. część ułamkowa nieruchomości, jeżeli stanowi udział dłużnika, użytkowanie wieczyste wraz z budynkami i urządzeniami na użytkowanym gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Jak wygląda procedura?

W pierwszej kolejności Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po przeprowadzeniu postępowania, wydaje płatnikowi decyzję określającą wysokość należności z tytułu składek (lub decyzję o odpowiedzialności osoby trzeciej albo o odpowiedzialności następcy prawnego). Prawidłowo doręczona decyzja stanowi podstawę dokonania wpisu hipoteki.

Następnie organ rentowy kieruje wniosek o ustanowienie hipoteki do właściwego sądu rejonowego – wydziału wieczysto-księgowego. Do wniosku ZUS załącza decyzję określającą wysokości należności z tytułu składek oraz dowód doręczenia dłużnikowi przedmiotowej decyzji. Sąd bada wniosek w toku postępowania nieprocesowego i w przypadku jego uwzględnienia dokonuje wpisu hipoteki w dziale IV księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości. O dokonanym wpisie sąd zawiadamia ZUS oraz właściciela nieruchomości.

Bardzo często przed wszczęciem postępowania – jeżeli z dowodów zgromadzonych w postępowaniu wynika, że należności z tytułu składek mogą zostać nieopłacone – organ rentowy kieruje do dłużników wniosek z żądaniem wyjawienia nieruchomości oraz przysługujących im praw majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej. Wyjawienia dokonuje się w formie oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Co oznacza hipoteka przymusowa dla właściciela nieruchomości?

Bardzo istotnym skutkiem ustanowienia hipoteki jest to, że należności z tytułu składek zabezpieczone hipoteką nie ulegają przedawnieniu. Jednakże po upływie terminu przedawnienia należności mogą być egzekwowane tylko z obciążonej nieruchomości, do wysokości zaległych składek i odsetek za zwłokę liczonych do dnia przedawnienia.

Zabezpieczonej hipoteką wierzytelności ZUS może dochodzić z obciążonej nieruchomości niezależnie od tego, czyją jest własnością. Oznacza to, że w przypadku zbycia nieruchomości obciążonej hipoteką – nabywca staje się dłużnikiem rzeczowym odpowiedzialnym za dług do wysokości hipoteki obciążającej nabytą nieruchomość.

W sytuacji gdy dłużnik nie zapłaci zalęgłości składkowych względem ZUS, komornik może licytować należącą do niego nieruchomość. Stanie się to jednak dopiero wtedy, gdy inne środki egzekucyjne nie przyniosą rezultatów (może to nastąpić w praktyce nawet po kilku latach).

Hipoteka nie ogranicza właściciela w dysponowaniu nieruchomością. Dłużnik może ją swobodnie sprzedać. Jednakże w związku z tym, ze hipoteka obciążą każdorazowego właściciela nieruchomości i ZUS może egzekwować należność niezależnie od zmiany właściciela – dłużnik może napotkać trudności w zbyciu swojej własności.

Dla przedsiębiorców dług w ZUS może oznaczać trudności w uzyskaniu kredytu, czy też niemożność wzięcia udziału w przetargu.

Nie należy więc bagatelizować otrzymanej z ZUS decyzji, może ona bowiem doprowadzić do ustanowienia hipoteki przymusowej, która zostanie wykreślona dopiero po spłacie zadłużenia.

Warto także pamiętać o możliwości wystąpienia do Zakładu z wnioskiem o umorzenie należności składkowych.

*****

Przeczytaj także:

Dziedziczenie długów wobec ZUS

Skarga pauliańska – czyli jak ZUS może chronić swoje należności


8 myśli na temat “Kiedy grozi hipoteka przymusowa na rzecz ZUS?

 1. xyz says:

  w razie gdyby ktoś potrzebował uzupełnić te ifnormacje to zapraszam tutaj http://poradnik.wfirma.pl/-hipoteka-przymusowa

  • Dana says:

   Witam…szukam rzetelnych informacji dotyczących nowej ordynacji podatkowej w ktorej jest rzecz o PRZEDAWNIENIU HIPOTEKI PROSZĘ O SZERSZE INFORMACJE NA TEN TEMAT

   • Bombel says:

    Witam
    I co Dana udalo ci sie cos znalesc?
    U mnie okazalo sie ze od 2/2002 do 04 2003 gdzies zus mnie namierzyl (niemieszkam a Polsce)
    a dowiedzialem sie o hipotece w dniu kiedy chcialem sprzedac mieszkanie i nabilo mi juz w 2012 28000zl
    o czym nic nie wiedzialem.
    Jak to splacic albo wyjsc bo na dzis to pewnie z 50 tys bedzie.
    Kuuu…..

 2. Paweł says:

  Co się dzieje kiedy dana nieruchomość ma trzech właścicieli? i ich części są niewyodrębnione

 3. Barbara says:

  Czy ZUS ma obowiązek poinformowania współwłaściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki przymusowej?

 4. Zbyszek says:

  Kto mi pomorze w doświadczeniu, lub prawnie jak postępować z ZUS w sprawie zaległości .

 5. Zbyszek says:

  Kto mi poradzi jak rozmawiać z ZUS w sprawie zaległości . Z doświadczenia, czy też i prawnie

Pozostaw odpowiedź Paweł Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *