Przedsiębiorczy emeryt a składki ZUS

Emerytura nie musi oznaczać końca aktywności zawodowej. Emeryt może sobie bowiem dorobić nie tracąc (co do zasady) prawa do świadczeń, np. prowadząc własną firmę. Przedsiębiorczy emeryt musi się jednak liczyć z koniecznością opłacania składki zdrowotnej. Ale czy zawsze?

Jakie składki płaci emeryt?

Osoby mające ustalone prawo do emerytury, prowadzące własną działalność gospodarczą, nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalno – rentowe z tytułu tej działalności. Mogą jednak przystąpić do tych ubezpieczeń na zasadzie dobrowolności. (więcej…)

Czytaj więcej

Zawał jako wypadek przy pracy

Wpis ten poświęcony będzie dosyć problematycznemu a zarazem powszechnemu zagadnieniu – a mianowicie – czy zawał serca w trakcie wykonywania obowiązków służbowych może zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Ma to o tyle doniosłe znaczenie, że tylko zdarzenie uznane za wypadek przy pracy stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Wpis ten inauguruje przy tym cykl artykułów poświęconych różnym aspektom wypadków przy pracy. (więcej…)

Czytaj więcej

Poród w pierwszym miesiącu ubezpieczenia a wysokość zasiłku macierzyńskiego

Obowiązująca obecnie ustawa zasiłkowa daje możliwość uzyskania wysokiego zasiłku macierzyńskiego po opłaceniu jednej składki od maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Z możliwości tej korzysta wiele przyszłych mam prowadzących działalność gospodarczą.

Decydując się na przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na miesiąc przed porodem, przyszła mama powinna zdawać sobie jednak sprawę z tego, że może ją  spotkać przykra niespodzianka – zamiast zasiłku w maksymalnej wysokości – może otrzymać świadczenie naliczone od minimalnej podstawy.
Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia m.in w przypadku porodu przed planowanym terminem. (więcej…)

Czytaj więcej

Kiedy grozi hipoteka przymusowa na rzecz ZUS?

Coraz więcej osób nie reguluje swoich zobowiązań wobec ZUS. O ile większość z nich zdaje sobie sprawę z tego, że po pierwsze – od nieopłaconych w terminie składek należne są odsetki za zwłokę, po drugie – w razie nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości ZUS może wymierzyć dodatkową opłatę do wysokości 100% nieopłaconych składek, to nie wszyscy wiedzą, że skutki opóźnień mogą być o wiele dotkliwsze.

ZUS może bowiem zabezpieczyć  swoje wierzytelności hipoteką przymusową. (więcej…)

Czytaj więcej

Od kiedy zasiłek według nowych zasad?

Dzisiaj przyjdzie mi się zmierzyć z bodajże najczęściej zadawanym pytaniem dotyczącym zasiłku macierzyńskiego, a mianowicie – od kiedy zasiłek macierzyński przyznawany będzie według nowych zasad?

Ma to związek z trwającymi obecnie w Sejmie pracami nad  projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw.

Zagadnienie to budzi szczególne zainteresowanie wśród przyszłych mam prowadzących działalność gospodarczą. Nie bez przyczyny – projekt przewiduje bowiem szereg zmian dotyczących zasad ustalania wysokości zasiłku chorobowego, a co za tym idzie także pozostałych świadczeń w tym zasiłku macierzyńskiego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany są przy tym znaczące – kolokwialnie mówiąc – nawet kilka tysięcy złotych (miesięcznie).

(więcej…)

Czytaj więcej

Prawa strony w postępowaniu przed ZUS

Jako, że blog ten nosi tytuł Prawo po Twojej stronie, pierwszy wpis będzie dotyczył praw przysługujących osobom występującym przez Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. I nie chodzi tu bynajmniej, jakby się mogło wydawać – o zaczerpnięte rodem z amerykańskich filmów „masz prawo milczeć, a wszystko co powiesz może zostać użyte przeciwko Tobie”, wręcz przeciwnie.

Każdy, występując przed organem rentowym, posiada status strony postępowania. Wiąże się z tym szereg uprawnień, które powinno się znać, aby zapewnić sobie należyte załatwienie swojej sprawy. Można więc pytać, wyjaśniać, przedstawiać dowody, skarżyć a co za tym idzie aktywnie wpływać na przebieg prowadzonego postępowania. Jednocześnie ZUS ma szereg obowiązków, z których musi się wywiązać, a z których można go, chociażby częściowo, rozliczyć (więcej…)

Czytaj więcej